A Xunta insta ao Concello de Vigo a remitir de forma urxente a documentación municipal necesaria para poder investir 1 millón de euros no saneamento de Teis

Augas de Galicia volve reclamarlle ao Concello que remita o certificado da aprobación do proxecto en Pleno, a posta á disposición dos terreos e a certificación da información pública, tal e como recolle o convenio de colaboración asinado a finais de outubro do pasado ano
Se o Concello non traslada a documentación municipal necesaria á maior brevidade, o convenio poderá perder a súa vixencia, que remata o 31 de decembro, e non se poderá executar a mellora do saneamento de Teis, moi necesaria e demandada
A Xunta comprometeuse a contratar e executar as obras, asumindo integramente o custo das actuacións desta primeira fase de mellora do saneamento de Teis, en apoio ao Concello no desenvolvemento das súas competencias municipais

A Xunta insta ao Concello de Vigo a que remita, de forma urxente, a documentación municipal necesaria para poder investir 1 millón de euros na mellora do saneamento da parroquia de Teis.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, remitiulle o pasado venres día 8 de outubro, un novo escrito ao Concello para reiterarlle a necesidade de que traslade, á maior brevidade, a documentación municipal necesaria para poder licitar as obras, cuxo custo será asumido integramente pola Xunta.

Esta é a cuarta vez que a Xunta lle require ao Concello que cumpra coas súas obrigas e traslade a documentación municipal necesaria, logo dos escritos enviados en data de 30 de outubro de 2020; o 18 de xaneiro de 2021 e o pasado 6 de setembro.
Concretamente, o Concello de Vigo debe achegar, tal e como se comprometeu no convenio de colaboración asinado o 29 de outubro de 2020, o certificado do Pleno do Concello de conformidade co proxecto de mellora do sistema de saneamento de Teis, así como o seu compromiso de recibir as obras e, como titular das mesmas, asumir a súa posta en servizo, explotación, mantemento e conservación.

Así mesmo, o Concello de Vigo debe trasladar a Augas de Galicia a certificación acreditativa da posta á disposición dos terreos necesarios para a execución da actuación, libres de cargas e gravames e co réxime urbanístico adecuado. Segundo a colaboración asinada, o Concello ten que remitir, ademais, a certificación acreditativa do resultado do proceso de información pública do proxecto e, no seu caso, informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas.

Se o Concello de Vigo non traslada a documentación municipal necesaria á maior brevidade, córrese o risco de que o convenio asinado finalice a súa vixencia, fixada ata o 31 de decembro, e non se poderán levar a cabo as obras da primeira fase de mellora do saneamento de Teis, moi necesarias e demandadas.

A Xunta, en apoio ao Concello no desenvolvemento das súas competencias municipais, comprometeuse a contratar e executar as obras, asumindo integramente o custo das actuacións, que serán financiadas con Fondos Feder 2014/2020, polo que deberán estar rematadas antes de finais de 2023.

O obxectivo da actuación é solucionar as deficiencias actuais que presenta o sistema de saneamento de Teis, acabando coas infiltracións que provocan unha sobrecarga na rede, para mellorar a calidade das masas de auga costeiras na contorna da depuradora.

As obras previstas no marco do convenio céntranse en dúas actuacións prioritarias para a mellora do sistema de saneamento desta parroquia, como son a ampliación e mellora da rede separativa na zona da Baixada a Ríos e na renovación do colector do río Paxaril.

Na zona da Baixada a Ríos a Xunta ten previsto construír unha nova rede de pluviais con saída ao mar no dique que hai na praia de Ríos, con suficiente capacidade para a súa prolongación futura. Tamén se mellorará a rede de fecais.

No colector do río Paxaril prevese actuar en dous tramos: na súa parte máis augas arriba, no entorno do parque de bombeiros, e na súa zona intermedia, entre o IES de Teis e o cruce co ferrocarril.